Inom datavärlden sker idag några verkligt omskakande utvecklingar. En är vr, eller virtuell verklighet. Än så länge mest populärt för spel och eftersom teknologin befinner sig i sin linda är det mest teknikentusiaster som kostar på sig den nödvändiga utrustningen. En annan är utvecklingen av 3D-skrivare. En sådan är en maskin som kan ta emot tredimensionella ritningar och sedan förverkliga dessa. Maskinen bygger upp det ritningen beskriver genom att sammanfoga plastmaterial på olika sätt. På svenska kallas detta friformsframställning. Också detta är en teknik som ännu är ganska outvecklad, men snabbt förbättras.

Möjligheter och utmaningar

När 3D-skrivarna blir tillräckligt bra kan de innebära enorma omställningar avseende produktion av varor. Framtidsvisionärer ser framför sig att konsumenter snarare än att ge sig ut till butiker eller beställa varor online, kommer att ladda ner ritningar av det de önskar för att låta sina 3D-skrivare ”skriva ut” produkterna. Redan idag är detta i viss utsträckning möjligt, även om val av material och produktens storlek är starkt begränsade. Du som är nyfiken bör testa att följa Ikeas uppmaning: skriv ut i 3D-format och skapa unikt kontorsmaterial. Många företag som Ikea oroar sig för hur tekniken kan komma att påverka tillverkning och upphovsrätt. Men det småländska familjeföretaget verkar alltså försöka anamma tekniken, snarare än att se den som en fiende.

Ett slags hemleverans i framtiden

Tänk dig att få hem det du behöver, på bara några knapptryck. Och då inte knapptryck för att beställa hem varorna, utan för att faktiskt tillverka dem hemma. Redan idag är det möjligt med enklare prylar, och tekniken avancerar fort. Behöver du en ny pennmugg? Leta upp en ritning du gillar och ladda ner den till 3D-skrivaren. Några minuter senare står den nya pennmuggen på ditt skrivbord! Utvecklingen kan bli riktigt revolutionerande, när den väl tillåter mer avancerade produkter att tillverkas. Kontorsadministration, till exempel, lär bli betydligt enklare när kontorsmaterial som håller på att ta slut helt sonika kan tillverkas i kopiatorrummet!