Alla vet vi nog hur viktigt det är att det är en bra miljö på arbetsplatsen. Detta kan man så klart ordna på olika sätt. Det är mycket som påverkar och kan bidra både till att hjälpa och stjälpa stämningen på kontoret. Men har man inställningen att nöjda anställda också presterar bättre så har man kommit en bra bit på väg. Det gäller att lyssna på alla som jobbar på arbetsplatsen och ta reda på vad deras önskemål och förväntningar är. Genom att sedan försöka tillgodose dessa i fråga om arbetssätt och kontorsmaterial så gör man tydliga ansträngningar som kommer att leda till en mycket trevligare arbetsplats för alla inblandade.

1200px-office_productsDet är väldigt viktigt att man förstår att vi människor fungerar helt olika på massa sätt. Det samma gäller naturligtvis även när det kommer till att arbeta. Vissa personer jobbar bäst på morgonen medan andra är mer segstartade och behöver ett par timmar på sig för att komma igång och prestera på toppen av sin förmåga. För vissa är det också helt nödvändigt att det är tyst runtomkring dem för att de skall kunna koncentrera sig, andra bryr sig inte och tycker om att lyssna på musik eller liknande för att inspireras. Som arbetsgivare gäller det därför att vara flexibel och öppensinnad när det gäller sättet som vissa arbetar på och se till att ha de lösningar som efterfrågas tillgängliga för sina anställda. För de som tycker om att lyssna på böcker och berättelser under arbetet kan det till exempel vara bra att tillhandahålla en prenumeration på Storytel.

Det är mer än bara människors arbetssätt som förändras, idag ser även kontoren helt annorlunda ut och fungerar på andra sätt än förr. Ett exempel på detta är den tekniska utvecklingen som skett och som utgör grunden för nya företeelser så som det papperslösa kontoret. Nu mera behöver man inte skriva ut alla papper och förvara dem i pärmar som sparas under många år. Istället lagrar man all information i datorerna och kommunicerar främst via mail och andra elektroniska lösningar. Detta är helt motsatt hur kontor traditionellt sett har fungerat tidigare.