Det brukar sägas att den viktigaste tillgången i företaget är dess anställda, men det är svårt att uträtta något värdefullt arbete utan rätt kontorsmaterial. Faktum är att hela verksamheten kan bli lidande om du inte har tillgång till olika produkter vid rätt tillfällen. När du ska författa ett PM, ta anteckningar eller skicka ut material till kunder gäller det att det finns materiella förutsättningar att utföra dina uppgifter utan att du behöver känna frustration inför processen. Här är några viktiga saker som bör finnas på alla kontor för att arbetet ska flyta så smärtfritt som möjligt.

id6

 

I vår datoriserade tid sker mycket korrespondens direkt över nätet, men det kan fortfarande finnas stora behov av att skriva ut dokument. Oavsett om du ska klistra upp en lapp i personalmatsalen eller skriva ut viktiga papper till en kund eller kollega är skrivaren en daglig del av många kontorsarbetares vardag. Ett vanligt problem är att det tar slut på bläckpatroner. Om dessa inte finns i lager kan det göra att hela utskriften måste läggas åt sidan ett tag – och som kontorsarbetare har du normalt viktigare saker att göra än att krångla med tekniska maskiner. Ett rejält lager bläcktoner är därför att rekommendera för alla som vill undvika onödig frustration.

 

En annan del av kontorsarbetet som än idag är i högsta grad relevant är skrivandet för hand. För många är det en vana att skriva ner viktiga saker direkt i ett anteckningsblock eller på en post-it-lapp för att förhindra att det försvinner i framtiden. Medan en dator kan krascha och radera all information måste papper fysiskt förstöras för att du ska gå miste om det. Därför är papper och penna av god kvalitet något som de allra flesta kontor kan ha stor nytta av.

 

Det finns också gott om andra maskiner som kanske används mindre frekvent – men de har också en viktig del i den dagliga skötseln av företaget. En sådan sak kan vara en etikettskrivare som gör att det går snabbt och enkelt att skriva ut egna etiketter och på så sätt strukturera upp arbetsplatsen. Ett smart tips är att alltid ha en back-up-maskin utifall att den första etikettskrivaren skulle gå sönder.