På ett kontor av idag behöver vi ha mycket tekniska hjälpmedel. Vi behöver ha varsin dator, alternativt en så kallad padda eller platta, till att börja med.

Det kan vara laptops som går att docka till en stor skärm ifall sådana behov finns, annars går vi mot enbart små bärbara datorer som går lätt att bära. Ström behöver finnas i närheten för all personal. För att få datorer och plattor att fungera behöver vi ha ett mycket starkt nätverk. Fler och fler kontor använder mestadels trådlösa nätverk, medan andra använder nätverk som ansluts med kabel av säkerhetsskäl.

När nätverk och datorer finns på plats kan vi börja kommunicera med varandra på kontoret och med yttervärlden.

Vi behöver också ha mobiltelefoner så att vi kan ringa och jobba på distans med mail och liknande enklare uppgifter som går att göra på en mobiltelefon. Fler och fler funktioner finner också sin väg till mobiltelefoner och en stor del av sysslor som till exempel tidrapportering sköts via mobiltelefonen.

Det är också av stor vikt att ha en skrivare tillgänglig på kontoret. Till skrivare behövs toner av något slag, och papper. Glöm inte en bra instruktion så att alla som behöver den kan installera den och skriva ut det som behövs.

USB-minnen kan man välja att tillhandahålla. Batterier till mössen. Och kablar! Alla möjliga kablar för att koppla ihop saker!

Skrivbord är en sak som just nu diskuteras – ska varje person ha en egen plats eller ska man dimensionera för att en del jobbar från annan plats varje dag? Efter att vi lärt oss att jobba hemifrån kanske en skillnad visar sig, här står mer om det och möjligen varierar det lite men någon skillnad kan man ana att vi kommer att få se.

Ändå behöver vi ha traditionella hjälpmedel också, så som penna och papper, post-it-lappar och eventuellt ett par gem också.

Det är olika hur vi jobbar, så lämplig nivå med hänsyn till personalen är viktig.