Att ha en bra och trevlig arbetsplats är grundläggande för den moderna yrkesmänniskan. Det finns många sätt för företag att locka till sig och behålla sina medarbetare. Att ha en attraktiv kontorsmiljö är ett av många sätt som inte bör underskattas. Självklart finns det mycket annat som spelar in för om en medarbetare trivs men arbetsplatsen spelar större roll än många tror. Att arbetsplatsen är tilltalande rent estetiskt är en sak men att den dessutom är ergonomisk är en aspekt som många arbetsgivare missar. Det är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv att medarbetarna inte far illa av arbetsställningar och liknande på jobbet.

Vad är en ergonomisk arbetsplats?

Att skapa en ergonomisk arbetsplats innebär att medarbetarna har möjlighet att variera och anpassa sin arbetsställning efter behoven. Det är viktigt att ha bra och justerbara kontorsstolar. Det är också viktigt att ha höj- och sänkbara skrivbord. Att variera sin arbetsställning mellan stående och sittande är mycket viktigt för att må bra på sikt om man har ett väldigt stillasittande jobb. innovativt och lekfullt är ledorden för den nya arbetsplatsen och det gäller att kunna kombinera dessa ledord med god ergonomi. Många yrkesverksamma som jobbat länge på kontor far illa av dåliga arbetsställningar och det kan leda till långvariga sjukskrivningar.

En god kontorsmiljö är en framgångsfaktor

När ett företag ska se över sin verksamhet för att öka lönsamheten och effektiviteten är det en god idé att titta närmare på kontorsmiljön. Om den inte är ergonomisk och tilltalande så bör den göras om. Ett företag eller en organisation blir inte framgångsrik om inte medarbetarna trivs i den miljö som finns på arbetsplatsen. Det viktigaste är förmodligen den psykosociala miljön men även den fysiska miljön spelar stor roll. Om man som företagsledare lyckas skapa en riktigt attraktiv och hållbar kontorsmiljö så har man lagt grunden för en långsiktigt effektiv och lönsam verksamhet. Ett attraktivt kontor kan också locka till sig nya medarbetare.